Norwegian Outlet

The Curtain - en portal til ulike stiler, idretter og lokasjoner

Play

Vårt bidrag:

Konsept

Film

Norwegian Outlet kontaktet oss om å få laget et konsept som skulle sprenge grenser. Teamet vårt landet etter mye om og men opp med konseptet "The Curtain". Konseptet handler i bunn og grunn om at du kan få alt du trenger av utstyr til din idrett hos Norwegian Outlet gjennom å gå inn i gardinene deres. Idè, grafisk uttrykk, regi, og produksjonen er et produkt vi i Fabel er stolte over.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Se flere prosjekter

Polarbad

Litt mindre hverdag, i over 25 år

NorSea

A new channel – covering the wind of change here in Rogaland

Renas

Let's get practical