Den Norske Kirke

The Blessing

Play

Vårt bidrag:

Konsept

Film

Den Norske Kirke ønsket å lage en film som kunne belyse tjenestene ved livets slutt. Etter en del møter sammen med produksjonsselskapet Fenomen Film, produsent Knut Inge Solbu og Den Norske Kirke ble det viktig for Per Gunnar at tematikken ble belyst på en respektfull og verdig måte, samtidig som at man forankret budskapet hos den Den Norske Kirke. Forankringen ble gjort ved å gjøre en nyinnspilling av "«Velsignelsen», en kjent liturgi fra Den Norske Kirke. Her la vi til en ny dimensjon og kontekst som handlet om at det fineste Kirken kan gi når livet tar slutt - det er Velsignelsen og fred. Vi ønsket at filmen skulle skape et etterlatt inntrykk av at Kirken er for alle, og at det er rom for deg -også ved livets slutt. «Herren Velsigne deg, og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg Nådig Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.»

  • Executive-producer: Silje Sjøtveit, Tom Marius Kittilsen | Producer: Knut Inge Solbu | Director & writer: Per Gunnar Økland | Director of photography: Simen Hinderaker | Music by: Thomas Gallatin & Ingelin Reigstad Norheim
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Se flere prosjekter

Oilers – Introfilm

Nordsjøvegen

En reise langs kysten

Viral

There's a new baby in town!